צרע1

קוד: צרע1 בתנ"ך

סוג: שזמש

מאת:

אל:

תוספות ותגובות