צרע2

קוד: צרע2 בתנ"ך

סוג: שזמש

מאת:

אל:

תוספות ותגובות