עוג

קוד: עוג בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות