גרה

קוד: גרה בתנ"ך

סוג: שורש2

מאת:

אל:

תוספות ותגובות