גזרת הכפולים - שורשים שבהם האות השניה שווה לאות השלישית

קוד: ל=ע בתנ"ך

סוג: רבשורש

מאת:

אל:

תוספות ותגובות