נצר1

קוד: נצר1 בתנ"ך

סוג: אשמז

מאת:

אל:

תוספות ותגובות