רחפ

קוד: רחפ בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות