שׂטה=סטה

קוד: שׂטה=סטה בתנ"ך

סוג: עלשורש_אות

מאת:

אל:

תוספות ותגובות