חור1

קוד: חור1 בתנ"ך

סוג: שזמש

מאת:

אל:

תוספות ותגובות