חזה

קוד: חזה בתנ"ך

סוג: שורש2

מאת:

אל:

תוספות ותגובות