ה"קדש" בספר מלכים ובמקורות אחרים

קוד: קדש בספר מלכים ובמקורות אחרים בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: מאיר גרובר

אל:

תודה לאהרן, מנהל הספריה של ישיבת הר-עציון (yhel @ etzion.org.il), על מציאת המאמר.

רשומה ביבליוגרפית

  1. עמ' 167
  2. עמ' 168-169
  3. עמ' 170-171
  4. עמ' 172-173
  5. עמ' 174-175
  6. עמ' 176

תגובות