כרתי = חציר

קוד: כרתי= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל: האתר

נשלח על-ידי אביתר כהן (62.0.93.95) ב17:29:28  22.07.2004, בתגובה ל: כרת

 חציר = כרתי

 במדבר יא ה :"זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם את הקשאים

 ואת האבטחים ואת ה חציר   ואת הבצלים ואת השומים "    

 ה חציר הוא ה כרתי (פרסה, פורי, לוף  , כרישה, שום הכרש)

 בלטינית - Allium porrum , באנגלית - leek

 נגב הכרתי

 נגב הכרתי, הוא לדעתי נגב חציר / חצרון (על שם חצרון בן פרץ בן יהודה)
 גם נגב כלבי (קיני), נגב ירחמאלי ונגב רמות (רמות נגב)

 היו על שם בני חצרון (כולם שכנו בנגב יהודה)

 דברי הימים א פרק ב פסוק ד : ותמר כלתו ילדה לו את פרץ ואת זרח כל בני יהודה חמשה :
 פסוק ה : בני פרץ חצרון וחמול :
 פסוק ט : ובני חצרון אשר נולד לו את ירחמאל ואת רם ואת כלובי:

 הכרתי והפלתי

 לדעתי ה כרתי וה פלתי הם על שם בני ראובן חצרון (כרתי) ופלוא (פלתי)

 (און בן (= נכד) פלת = נמואל (ימואל / ימין / און) בן אליאב בן פלוא בן ראובן)

 חציר / כרתי = משמעותם ירוק וגם סוס (פרש, פרס)  

 בשפות אירופיות מסוימות ירוק = פרס, לדעתי מלשון פרש (סוס)

 בתנ"ך מוזכרים כמה פעמים "הכרתי והפלתי"

 שמואל ב ח יח : ובניהו בן-יהוידע והכרתי והפלתי ובני דוד כהנים היו :

 פעם אחת במקום כרתי מופיע כרי, ובהקבלה רשום אדירים

 מלכים ב יא יט        : ויקח את-שרי המאות ואת- ה כרי        ואת הרצים            ואת כל-עם הארץ
 דברי הימים ב כג כ : ויקח את-שרי המאות ואת- ה אדירים ואת המושלים בעם ואת כל-עם הארץ

 מלכים ב יז לא :.. והספרוים שרפים את-בניהם באש ל אדר מלך   וענמלך אלהי ספרוים

 הפירוש המקובל ל אדר מלך וענמלך הוא ה סוס והפרד, (ענה = ענמלך = פרד = הימם)

 (בראשית לו כד :"ואלה   בני   צבעון   ואיה   ו ענה   הוא   ענה   אשר מצא את הימם במדבר..")

 אדיר בדומה לחציר (כרתי) פירושו סוס / פרש, אם כן :

 כרתי = כר(ת)י /   אדירים = גדודי פרשים     (כרתי (ירוק) מקביל כאמור לכר, כר דשא (מקום ירוק

 פלתי = רצים   /    מושלים = גדודי שליחים    (פלת מלשון פלט = שגר = שגריר = שליח / מלאך / שדר..)

 גם יונתן מתרגם כרתי ופלתי = קשתיא וקלעיה (קשתים וקלעים), דהינו גדודים בצבא

  (ראו גם: - ישעיה פרק טז פסוק א: שלחו כר, מושל ארץ מסלע מדברה אל-הר בת-ציון)

 כרתים (חצרים)

 אפשר לראות ש כרתים מקביל ל חצרים שם ישבו פלשתים

 דברים ב כג : והעוים הישבים ב חצרים עד עזה כפתרים { = פלשתים } היצאים מ כפתר השמידם וישבו תחתם :

 עמוס ט ז :.. הלוא את-ישראל העליתי מארץ מצרים ו פלשתיים מ כפתור וארם מקיר :

 ירמיה מז ד :   על-היום   הבא   לשדוד   את-כל-פלשתים.. כי-שדד ה' את- פלשתים שארית אי כפתור:

 יחזקאל כה טז : לכן כה אמר אדני ה' הנני נוטה ידי על- פלשתים והכרתי את- כרתים והאבדתי את-שארית חוף הים :

 צפניה ב ה   : הוי ישבי חבל הים גוי כרתים דבר ה' עליכם כנען ארץ פלשתים והאבדתיך מאין יושב : והיתה חבל הים..

 לחציר / כרתי יש כאמור כמה משמעויות:

1: פרסה, פורי, לוף  , כרישה, שום הכרש (לטינית - Allium porrum , באנגלית – leek )

2: ירוק ("עד שיבדיל בין תכלת לכרתי..") (ערבית, ירוק = חצ'ר, מקביל לחציר העברי)

3: עשב, כר (דשא), כנראה שה כר העברי הפך ל גר הלועזי (עשב - gr ass  ,   ירוק – gr een )

4: סוס, פרש (פרס) 5: אתם מוזמנים להוסיף עוד משמעויות..


תגובות