פרעה נכו - 610-595 לפסה"נ

קוד: פרעה נכו - 610-595 לפסה"נ בתנ"ך

סוג: כלל_דמות

מאת: רמי ניר

אל:

סליחה - אכן, מצאתי את פַּרְעֹה נְכֹה

בשנת -610 לפנה"ס יאשיהו יצא להלחם עם פַּרְעֹה נְכֹה II Necho 610-595 B.C.
הקרב התנהל בבקעת מגידו = (מלכים ב' כג' 29). שם בקרב, המית פַּרְעֹה נְכֹה את יאשיהו.
גוויתו של יאשיהו הוחזרה לקבורה בירושלים.

שנת -610 לפנה"ס = תאריך מצרי חופף במדויק לתעודת התנ"ך
בשנה זו המית פַּרְעֹה נְכֹה את יאשיהו במגידו...

ואמנם:
שנת -587 לפנה"ס = היא שנת חורבן המקדש

תגובות