פרעה נכה

מאת: רענן

קוד: פרעה (נכה)

 

שם נוסף: פרעה נכו

  1. מל"ב כג 29: בימיו [של יאשיהו] עלה פרעה נכה מלך מצרים על מלך אשור על נהר פרת וילך המלך יאשיהו לקראתו וימיתהו במגדו כראתו אתו.
  2. ירמיה מו 2: ...פרעה נכו מלך מצרים...

קבוצת-אב:   צאצאים אחרים של מצרים  

פריטים אחרים בקבוצת האב:   פרעה    פוטיפר    פרעה    פוטי פרע    פרעה    פרעה    שר המשקים    שר האופים    איש מצרי    פרעה    שישק    סוא    חרטמי מצרים    אביה של תחפניס  


תוספות ותגובות