זרע עמלק - בזמן הזה

קוד: זרע עמלק - בזמן הזה בתנ"ך

סוג: מניעים2

מאת: רמי ניר

אל:

במקור (כמתועד) עמלק הוא נכדו של עשו...כלומר, גם עמלק הצעיר נאלץ לבוא מארץ אדום "הר שעיר" (גב'ל א-שעירה) למצרים לשבור "שבר"...וכנראה לא פעם אחת במשך שנות הרעב הכבד...גם עמד בתור והתחנף כדי למצוא חן בעיני הפקידים המצריים שמכרו ו/או חילקו את "לחם יוסף"...

יש מקום להעריך כי האגו של עמלק הצעיר והמוכשר נפגע והתמלא ברגשות נחיתות מעצם הידיעה כי משפחת ה"דוד" יעקב נהנית מ"טוב מצרים" בארץ גושן - כאשר משפחת סבו ואביו מתייבשים (בשנות הרעב) במדבריות חצי האי סיני...זאת סיבה "טובה" לצבירת קנאה ושנאה לזרע ישראל...

אפשר גם להעריך כי במשך שנות שלטונם של שושלות 13 עד 17 של הפרעונים הזרים (כובשי מצרים) משבט ההיקסוס "מלכי הרועים" אשר בוודאי "ידעו את יוסף" - עמלק סבל מקנאה ופיתח שנאה מצטברת לזרע ישראל שהשתלבו בעמדות השלטון והכלכלה במצרים...לכן, לא יהיה זה מוגזם להאמין כי משחרר מצרים מעול ההיקסוס פרעה תָּאוֹ II "אשר לא ידע את יוסף" ואחריו פרעה אָחְמוֹסִיס I מייסד שושלת 18 של הפרעונים המצריים העסיקו יועצים משבט עמלק...והתוצאה הייתה שבני ישראל נאלצו לבצע "עבודות פרך"...

לפי-כך, אחרי 83 שנות עבדות, בזמן יציאת מצרים כאשר פרעה אָמֶנְחוֹתֶפּ' I שכל את בנו בכורו במגיפה (מתועד בהיסטוריה המצרית) הידועה לנו כמכה העשירית "מכת בכורות" ואיבד את 600 מרכבותיו שטבעו בים-סוף...היה עמלק מוכן ומזומן לנקום ולפתח באכזריות מלחמה ברפידים ולזנב בחלשים שפיגרו במסע אל הר האלהים...ואם לא משה עד הערב מחזיק ידיו "אמונה" היה הניצחון לעמלק...

על כל אלה החליט אלהים כי ימחה את זכר עמלק מתחת לשמים ועל-כן "מלחמות ליהוה בעמלק מדור דור"...ואכן, בלעם קילל את עמלק...

ואמנם, כאשר טעה שאול המלך ולא מלא אחר הצו האלהי - שחט שמואל את "אגג" מלך עמלק - והנותרים ברחו מזרחה עד פרס ויותר...מאז עמלק כמשפחות מוסוות מתחבא בין העמים ומדי פעם תופס עמדות שלטון בזכות כישוריו הבולטים...כמו "המן האגגי" בימי מלכותו של אחשוורוש כמביזס...

בזמן הזה, מתגשמות נבואות האחרית ובאיראן זרע עמלק - גם בלי לדעת על מוצאו - ממלא את תפקידו ההיסטורי ומקים צבא להשמדת ישראל...

המאפיינים של עמלק - שנאה לישראל שחצנות חוצפה ובוז לאלוהי ישראל - באים לידי מימוש בהתנהגותו ובהכרזותיו של אחמדי-נג'אד...עמלקי זה לא ישקוט ולא ינוח עד שיקיים את דברו...תגובות