עמלק

מאת: רענן

קוד: עמלק

 

  1. בראשית לו 12: ותמנע היתה פילגש לאליפז בן עשו ותלד לאליפז את עמלק אלה בני עדה אשת עשו.

אב:   אליפז  

אם:   תמנע  

  צאצאים של עמלק  


תוספות ותגובות