איך להעביר שיעור תנ"ך

קוד: איך להעביר שיעור תנ"ך בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת: אחראי הדרכה

אל: כפית ה'תשס"ה או קודם