השורש רג

קוד: השורש רג בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

נראה שיש קשר בין השורש רג לכעס
רג-ז
רג-ן
רג-ע
רג-ש

היום רגע משמש בעיקר במשמעות של להירגע (ורגע - דקה..)
אבל למעשה יש לו משמעות נוספת: רגע = כועס / סוער / גועש
ישעיהו נא15: "ואנכי ה' אלהיך רגע הים ויהמו גליו ה' צבאות שמו" (רגע מקביל ליהמו גליו)
ורגש משמעותו גם להתרגש / להיות נסער, וכך זה במצב של כעס
תהלים ב1: "למה רגשו גוים ולאמים יהגו ריק"

--

רגיעה    : רג-ע
זמן        : רג-ע (דקה), רג-ל (פעם/פעמים)
חלק גוף : רג-ל (פעם)  (פעם = גם רגל, וגם פעם/פעמים)
אבן       : רג-ב (גוש חול), רג-ם (אבן, רגימת אבנים)
ועוד...

--

אגב, בעניין אלוף = אהוב
לדעתי יש קשר:
בין פיל (אהוב) פילו-סופיה (אוהב חכמה)
לבין פיל = אלפ-נט (Elephant) = אלוף = אהוב
במצרית פיל = הב = (או)הב?.. א' בעברית היא אמת קריאה
שנהב = שן פיל
(הובי = תחביב = אהוב..)

תגובות