אדום שהוא לבן

קוד: אדום שהוא לבן בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:
בעבר הפליא אותי שלצבעים אדום ולבן ישנם אותם כינוים / שמות

 

 

לבן

אדום

חור

חיוור = בהיר = לבן

עשו = שעיר = חורי = אדום

צחור

צחור מקובל ככינוי ללבן

יחזקאל כז18: "דמשק סחרתך ברב מעשיך

מרב כל הון ביין חלבון וצמר צחר " {?}

 

שיר השירים ה10: "דודי צח ואדום דגול מרבבה"

בראשית מו10: "ובני שמעון ימואל וימין ואהד ויכין וצחר ושאול בן הכנענית"

דברי הימים א ד24: "בני שמעון נמואל וימין יריב זרח שאול"

{צחר = זרח = אדום}

בוץ / שש

מקובל שבגדי השש / בוץ הם לבנים

בוץ = ביצה = לבן (אביץ בערבית)

וכן אבץ = מתכת לבנה

דברי הימים א ד21: "בני שלה בן יהודה ער אבי לכה ולעדה אבי מרשה

ומשפחות בית עבדת הבץ לבית אשבע"

שמואל ב ו10: "ולא אבה דוד להסיר אליו את ארון ה' על עיר דוד

ויטהו דוד בית עבד אדום הגתי"

שני / תולעת

שן / שינים / מתלעות (ולא מלתעות)

בראשית מט12: "חכלילי עינים מיין ולבן שנים מחלב "

צבע השני (תולעת) = אדום

 

 
 

ומסתבר שצבע אדום נחשב לבן ביחס לשחור

נראה שהצבעים היו קשורים למושג חופש / חירות

הלבנים / אדומים היו האדונים / בני החורין / החופשים

והשחורים / כושים היו עבדים

תגובות