כל שאר וכל דבש = דבש פירות

קוד: כל שאר וכל דבש = דבש פירות בתנ"ך

סוג: תוכן1

מאת: אביתר כהן

אל:

פרשת ויקרא
 
ויקרא ב11: "כל המנחה אשר תקריבו לה' לא תעשה חמץ כי כל שאר וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה'"
לדעתי אין דבש פה אלא דבש פירות
המצווה היא להקריב מן המובחר / טרי, ולכן דבש פירות נאסר (כנ"ל לגבי חמץ ושאור)
 
בראשית ד3: "ויהי מקץ ימים ויבא קין מפרי האדמה מנחה לה'. והבל הביא גם-הוא מבכרות צאנו ומחלבהן וישע ה' אל-הבל ואל-מנחתו.
ואל-קין ואל-מנחתו לא שעה ויחר לקין מאד ויפלו פניו"
הבל הביא *מבכרות* צאנו, ועל קין לא נאמר שהביא מ*ביכורי* אדמתו.
אז יש פה רמז ברור מה עדיף..
 
כלל ופרט, יש פסוקים שמנוסחים בצורה של כלל ופרט, הכלל = חמץ,
והפירוט = שאור (לחם) דבש (פירות), שכן דבש פירות (פרי בשל) הוא כמו פרי שהחמיץ (חמץ)
 
שבת שלום

תגובות