דוד = אדום ואהוב

קוד: דוד = אדם אהוב בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

מה מקור שמו של דוד המלך?

דוד בערבית = תולעת
לשורש תולע יש כמה משמעויות כמו שכתבתי:

תולעת = אש / איש
תולעת = מת (מוות) / מת (איש)
תולעת = אדום / אדם
תולעת = שני / שן (מתלעות)

דוד היה אדמוני = אדום = תולע
שמואל א טז12: "וישלח ויביאהו והוא אדמוני עם יפה עינים וטוב ראי ויאמר ה' קום משחהו כי זה הוא"
שמואל א יז42: "ויבט הפלשתי ויראה את דוד ויבזהו כי היה נער ואדמני עם יפה מראה"

דוד מכנה עצמו תולעת
תהלים כב7: "ואנכי תולעת ולא איש חרפת אדם ובזוי עם"

השופט תולע מיוחס לדודו (תולעת)
שופטים י1: "ויקם אחרי אבימלך להושיע את ישראל תולע בן פואה בן דודו איש יששכר והוא ישב בשמיר בהר אפרים"

אני כתבתי על קשר אפשרי בין דודו לדודאים = תפוח (האהבה)

הצבע האדום הוא סמל התשוקה (אש) והאהבה

ומכאן שדוד עניינו אדום ואהוב..

שיר השירים ה10: "דודי צח ואדום דגול מרבבה"תגובות