יפיח = עד

קוד: יפיח = עד בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

תהלים כז12: "אל תתנני בנפש צרי כי קמו בי עדי שקר ויפח חמס"

משלי ו19:   "יפיח כזבים  עד שקר ומשלח מדנים בין אחים"
משלי יב17: "יפיח אמונה יגיד צדק ועד שקרים מרמה"

משלי יד5:    "עד אמונים לא יכזב    ויפיח כזבים עד שקר"
משלי יד25: "מציל נפשות עד אמת    ויפח כזבים מרמה"
משלי יט5:   "עד שקרים לא ינקה     ויפיח כזבים לא ימלט"
משלי יט9:   "עד שקרים לא ינקה     ויפיח כזבים יאבד"

 

 

תגובות