עלה טרף ונחל זרד

קוד: עלה טרף ונחל זרד בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

בראשית ח11: "ותבא אליו היונה לעת ערב והנה עלה זית טרף בפיה וידע נח כי קלו המים מעל הארץ"

מסתבר שטרף פה עניינו יבש (גם לפי תרגום השבעים) וכך ידע נח כי קלו המים מעל פני האדמה

נחל זרד מתורגם על ידי יונתן פעם כנחלא דמרבי חלפי וגלי וסיגלי (במדבר) ופעם כטרווייא (דברים)

טרווייא = (טרפייא) טרף , חלפי גלי סיגלי = זרדים / צפצפת הפרת שמכונה גם ערבה

(יש ערבוב ובלבול בין ערבה / צפצפה / צפצפת הפרת (מין שילוב של ערבה וצפצפה)

יש המזהים את נחל זרד עם נחל הערבים

ישעיהו טו7: "על כן יתרה עשה ופקדתם על נחל הערבים ישאום"  

טרף = יבש, בדומה לזרד (ענף יבש), עלה יבש = צהוב = זרד (צהוב בפרסית)

טרף = ערבב – ערבה

טרף = טורף = זאב = ערב ("זאב ערבות") יש המפרשים את מכת ערוב כמכת זאבים / חיות טורפות

טרף = עלה / זלזל, וגם געש / סער / רעש (ראו מאמרי: געש = סלפית) ורעש - רעידת אדמה בערבית = זלזל

לפי המדרש הכבשה חונבת, הזאב זורד..

כתבתי בעבר שחונבת זה מלשון חנוב = כבש במצרית עתיקה

כך גם זרד זה למעשה אחד משמות הזאב

מעניין גם הדמיון בין זאב – זהב – זהוב - צהוב – זרד (פרסית)


תגובות