גמל - שמותיו השונים במקרא

קוד: שמות הגמל בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

 הגמל במקרא: (נזכר כ 54 פעמים בתנ"ך)

 זכר                 = גמל

 נקבה              = מניקה (נאקה) השם נאקה לנקבת הגמל לא מוזכר בתנ"ך

 זכר צעיר         = בכר

 נקבה צעירה    = בכרה

 שמות נוספים:

 אוביל (= גמל, בערבית)

 דברי הימים א פרק כז פסוק ל : ועל- הגמלים אוביל הישמעלי ועל-האתנות יחדיהו המרנתי:

 כר הגמל (אוכף)

 בראשית לא לד : ורחל   לקחה   את התרפים ותשמם בכר הגמל ותשב עליהם וימשש לבן את כל האהל ולא מצא:

  דבשת הגמל (גב, כתף)

 ישעיה ל ו: .. ישאו על-כתף עירים חיליהם ועל- דבשת גמלים אוצרותם על-עם לא יועילו:

 הברכת הגמלים (כיפוך הברך לשם ישיבה)

 בראשית כד יא: ויברך הגמלים מחוץ לעיר אל באר המים לעת ערב לעת צאת השאבת:

 לא כשר

 ויקרא יא ד : אך   את   זה   לא תאכלו.. את ה גמל כי מעלה גרה הוא ופרסה איננו מפריס טמא הוא לכם:

 קומיס

 חלב הנאקה (לא מופיע בתנ"ך, אך טוב לדעת כדי לפתור תשבצים..)

 שיירת / אורחת גמלים

 קטאר (בערבית) , מכאן השם קטר לקרון הראשון ברכבת

 שם אדם:

 במדבר יג יב : למטה דן עמיאל בן גמל י:

 שם מקום:

 ירמיה מח כג: ועל קריתים ועל- בית גמול ועל-בית מעון:

 אטימולוגיה

 כתבתי שהנאקה נקראית מניקה בתנ"ך   (נראה לי שזה לא רשום בשום מקום אחר..)

 בתיאור המתנות של יעקב, מוזכרים זכר ונקבה

 בראשית פרק לב פסוק טו-טז:

 עזים    מאתים    ותישים עשרים

 רחלים מאתים    ואילים עשרים:

 גמלים , מיניקות   ובניהם   שלשים  

 פרות    ארבעים   ופרים   עשרה

 אתנת   עשרים    ועירם עשרה:

 לדעתי יש קשר בין ג.מ.ל לבין י.נ.ק

 לגמול את התינוק (יונק) = להניק אותו (עד שהוא לא צריך יותר..)

 בראשית כא ז-ח : ותאמר מי מלל לאברהם היניקה בנים שרה כי ילדתי בן לזקניו:

 ויגדל הילד ויגמל ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק:

 שמואל א פרק א פסוק כב-כד:

 וחנה   לא   עלתה כי-אמרה לאישה עד יגמל הנער

 והבאתיו ונראה את-פני ה' וישב שם עד-עולם:

 ויאמר   לה   אלקנה   אישה   עשי   הטוב   בעיניך שבי עד- גמלך אתו

 אך יקם ה' את-דברו ותשב האשה ו תינק את-בנה עד- גמלה אתו:

 ותעלהו   עמה   כאשר   גמלתו..

 כך שנאקה מקבילה למניקה

 ---

 ישעיה כח ט : את-מי יורה דעה ואת-מי יבין שמועה גמולי מחלב עתיקי משדים:

 נספח (בכר / בכרה)

 ישעיה ס ו: שפעת   גמלים   תכסך   בכרי   מדין   ועיפה  ..

 ירמיה ב כג: ..ראי דרכך בגיא דעי מה עשית בכרה קלה משרכת דרכיה:

תגובות