גרש = תבואה

קוד: גרש = בוא בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

תגובה ל: גרש שנכתבה ב22:05:15  14.12.2004


בסוף ספר דברים (פרק לג יג-יז) משה מברך את שבט יוסף:

"וליוסף אמר מברכת ה' ארצו ממגד שמים מטל ומתהום רבצת תחת:

וממגד תבואת שמש וממגד גרש ירחים : ומראש הררי קדם וממגד גבעות עולם:

וממגד ארץ ומלאה ורצון שכני סנה תבואתה לראש יוסף ולקדקד נזיר אחיו:

בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו בהם עמים ינגח יחדו אפסי ארץ

והם רבבות אפרים והם אלפי מנשה"

גרש מקביל ל תבואה

אם כן גרש פירושו מה שהאדמה מגרשת = מוציאה / מביאה (תבואה)

כך ש גרש זה לא רק גירוש (הוצאה) אלא גם הבאה

 אולי מכאן מגרש (האזור ליד הבית / עיר) = מבואות הבית / עיר

תגובות