לבוש מלכות - תכלת - מכלול

קוד: לבוש מלכות - תכלת - מכלול בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

נראה שהמשמעות של כל הביטוים זהה, לבוש מלכות – לבוש תכלת – לבוש מכלול מלכות – כתר (עטרה / נזר / זר / תג) - כליל (כתר) מכלול – תכלת (מלשון כליל) לבוש מכלול / מלכות = בעיקר תכלת, אבל גם שש (בוץ), ארגמן (ארגון / רקמה), חור, כרפס..

יחזקאל כג ו   :        לבשי תכלת   פחות וסגנים   בחורי חמד כלם   פרשים רכבי סוסים:   
יחזקאל כג יב : אל-בני אשור עגבה פחות וסגנים קרבים   לבשי מכלול   פרשים רכבי סוסים   בחורי חמד כלם:   
יחזקאל לח ד : ושובבתיך ונתתי חחים בלחייך 
                    והוצאתי אותך ואת-כל-חילך סוסים ופרשים לבשי מכלול כלם קהל רב צנה ומגן תפשי חרבות כלם:

יחזקאל כז כד: המה רכליך במכללים בגלומי תכלת ורקמה ובגנזי ברמים בחבלים חבשים וארזים במרכלתך:
(לדעתי גלומי {גלימות} תכלת זה הסבר ופירוט למכלולים, שכולל כנראה גם רקמה = ארגמן / ארגון)

אסתר ו ח: יביאו לבוש מלכות אשר לבש-בו המלך וסוס אשר רכב עליו המלך ואשר נתן כתר מלכות בראשו:
אסתר ח טו: ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן והעיר שושן צהלה ושמחה:
-- --

למרות ש"כליל" נחשב ל"כולו", יתכן שיש קשר גם למה שכתבתי למעלה..
שמות כח לא: ועשית את מעיל האפוד כליל תכלת:   
שמות לט כב:    ויעש את מעיל האפד מעשה ארג כליל תכלת:   
במדבר ד ו    : ונתנו עליו כסוי עור תחש ופרשו בגד כליל תכלת מלמעלה ושמו בדיו:  

 

תגובות