מקור המלה מלח (חובל)

קוד: מקור המלה מלח (חובל) בתנ"ך

סוג: פרטים1

מאת: אביתר כהן

אל:

הפרשנות כאילו מקור המילה מלח (חובל) הוא מהשומרית
(מא = אוניה, לח = מניע), מאד לא אהובה עלי בלשון המעטה..
לדעתי מקור המלה מלח (חובל) = ערבוב
שמות ל35: "ועשית אתה קטרת רקח מעשה רוקח ממלח טהור קדש"
ידוע שמקובל שממלח פה עניינו ערבוב
ואכן אנחנו מוצאים שהמלחים/חובלים נקראים מערבים
יחזקאל כז9: "זקני גבל וחכמיה היו בך מחזיקי בדקך כל אניות הים ומלחיהם היו בך לערב מערבך"
יחזקאל כז13: "יון תבל ומשך המה רכליך בנפש אדם וכלי נחשת נתנו מערבך"
יחזקאל כז17: "יהודה וארץ ישראל המה רכליך בחטי מנית ופנג ודבש ושמן וצרי נתנו מערבך"
יחזקאל כז19: "ודן ויון מאוזל בעזבוניך נתנו ברזל עשות קדה וקנה במערבך היה"
יחזקאל כז25: "אניות תרשיש שרותיך מערבך ותמלאי ותכבדי מאד בלב ימים"
יחזקאל כז27: "הונך ועזבוניך מערבך מלחיך וחבליך מחזיקי בדקך וערבי מערבך וכל אנשי מלחמתך אשר בך ובכל קהלך אשר בתוכך יפלו בלב ימים ביום מפלתך"
יחזקאל כז33: "בצאת עזבוניך מימים השבעת עמים רבים ברב הוניך ומערביך העשרת מלכי ארץ"
יחזקאל כז34: "עת נשברת מימים במעמקי מים מערבך וכל קהלך בתוכך נפלו"
ראיה לכך אפשר למצוא באנגלית salt עניינו גם מלח (בישול/ים) וגם מלח (חובל)
ומי שיבדוק בוודאי ימצא קשר גם בשפות אחרותתגובות