מה זה מחספס? ואיך נראה המן?

קוד: מה זה מחספס? ואיך נראה המן? בתנ"ך

סוג: פרטים1

מאת: אביתר כהן

אל:

שמות טז11:

"וידבר ה' אל-משה לאמר. 

שמעתי את-תלונת בני ישראל

דבר אלהם לאמר

בין הערבים תאכלו בשר

ובבקר תשבעו-לחם

וידעתם כי אני ה' אלהיכם.  

ויהי בערב ותעל השלו ותכס את-המחנה

ובבקר היתה שכבת הטל סביב למחנה.  

ותעל שכבת הטל והנה על-פני המדבר

 

דק מחספס דק ככפר על-הארץ.  

 

ויראו בני-ישראל ויאמרו איש אל-אחיו

מן הוא כי לא ידעו מה-הוא

ויאמר משה אלהם הוא הלחם אשר נתן ה' לכם לאכלה.

 

.. ויקראו בית ישראל את שמו מן והוא כזרע גד לבן וטעמו כצפיחת בדבש"

 

במדבר יא7:

"והמן כזרע-גד הוא ועינו כעין הבדלח.

שטו העם ולקטו

וטחנו ברחים או דכו במדכה ובשלו בפרור ועשו אתו עגות

והיה טעמו כטעם לשד השמן"

 

בספר שמות המן מתואר כך:

דק מחספס דק ככפר על-הארץ.  

מסתבר שיש להבין זאת כך:

"דק מחספס { = } דק ככפר הארץ"

ובמקום מחספס צריך להיות מפספס

ואכן בארמית פשפשתא = פתיתי שלג (כפור, ברד)

וכן: "כזרע גד – לבן "

"והמן כזרע גד הוא ועינו כעין הבדלח "

זרעי הגד (כוסברה) מזכירים פתיתי שלג (ברד)

--

שתהיה לכם שנה טובה ומתוקה כצפיחית בדבש..:)

תגובות