כוכב הנשף

קוד: כוכב הנשף בתנ"ך

סוג: מאמר

מאת: אביתר כהן

אל:

מה זה נשף?

המלבים אומר שמדובר בכוכב הנשף
ללא ספק התכוון לכוכב השחר (כוכב חמה, מרקור, הרמס)
מה הקשר לנשף?
הינשוף מתורגם בשבעים כאיביס (מגלן)
במצרים ה"אל" / כוכב מרקור מיוצג על ידי איביס
הוא נקרא תחות (טחות) / תות
יתכן שטחות מוזכר בפסוק הבא
איוב לח36: "מי שת בטחות חכמה או מי נתן לשכוי בינה"

ראו גם:
http://tora.us.fm/tnk1/sofrim/ilanhp/njp.html?no_cache=1608563499

יונה אבן ג'נאח כותב :  ינשוף: אפשר שהוא הנקרא בערבי נאש"ף שיש לו פה ארוך, יכול להיות שגם הוא מזהה את הינשוף עם איביס

מעניין ששמות כוכבי הלכת בלועזית ניתנים לפירוש דומה

מרקורי - מקור, הרמס - חרמש - מגל - מגלן

בערבית המגלן נקרא אבו מנג'ל (אבי המגל) 

לא כל הפסוקים קשורים לנשף הנידון
שמואל א ל17: "ויכם דוד מהנשף ועד הערב למחרתם ולא נמלט מהם איש כי אם ארבע מאות איש נער אשר רכבו על הגמלים וינסו"
מלכים ב ז5: "ויקומו בנשף לבוא אל מחנה ארם ויבאו עד קצה מחנה ארם והנה אין שם איש"
מלכים ב ז7: "ויקומו וינוסו בנשף ויעזבו את אהליהם ואת סוסיהם ואת חמריהם המחנה כאשר היא וינסו אל נפשם"
ישעיהו ה11: "הוי משכימי בבקר שכר ירדפו מאחרי בנשף יין ידליקם" 
ישעיהו כא4: "תעה לבבי פלצות בעתתני את נשף חשקי שם לי לחרדה"
ישעיהו מ24: "אף בל נטעו אף בל זרעו אף בל שרש בארץ גזעם וגם נשף בהם ויבשו וסערה כקש תשאם"
ישעיהו נט10: "נגששה כעורים קיר וכאין עינים נגששה כשלנו בצהרים כנשף באשמנים כמתים"
ירמיהו יג16: "תנו לה' אלהיכם כבוד בטרם יחשך ובטרם יתנגפו רגליכם על הרי נשף וקויתם לאור ושמה לצלמות ישית לערפל"
תהלים קיט147: "קדמתי בנשף ואשועה לדבריך יחלתי"
איוב ז4: "אם שכבתי ואמרתי מתי אקום ומדד ערב ושבעתי נדדים עדי נשף "
איוב כד15: "ועין נאף שמרה נשף לאמר לא תשורני עין וסתר פנים ישים"
משלי ז9: "בנשף בערב יום באישון לילה ואפלה"

איוב ג9: "יחשכו כוכבי נשפו יקו לאור ואין ואל יראה בעפעפי שחר"

--

למי שתוהה לגבי הקשר בין איביס לנשף

לדעתי מקור השם היווני איביס הוא באוב / אובות העברי

אוב = חמת / נאד, שק עור למים / שמן / יין ועוד

ונאד זה גם הוצאת אויר = נשיפה, וגם חמת חלילים - כלי נשיפה

איוב לב19: "הנה בטני כיין לא יפתח כאבות חדשים יבקע"

תגובות