זמרת הארץ (נכאת)

קוד: זמרת הארץ בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

תגובה ל: נכת שנכתבה ב18:11:02  15.12.2004


 

 "ויאמר אלהם ישראל אביהם אם כן אפוא זאת עשו

 קחו מזמרת הארץ בכליכם והורידו לאיש מנחה

 מעט צרי ומעט דבש נכאת ולט בטנים ושקדים" (בראשית מג יא)

 צרי (נטף) = רשב''ג: ה צרי אינו אלא שרף ה נוטף מעצי ה קטף

 נכאת = מתורגם שעווה , הכוונה לשעוות דבורים (דונג)

       לדעתי פירוש המלה נכאת = דבורים / צרעות , על שם פעולתן

       כמו שנאמר: "ויצא האמרי הישב בהר ההוא לקראתכם וירדפו אתכם

       כאשר תעשינה ה דברים ו יכתו אתכם בשעיר עד חרמה" (דברים א מד)

 לט = נראה לי שהכונה לפירות שיזף השיח (  Ziziphus lotu s )

 בטנים = פיסטוק , פירות של העץ האלה האמיתית (בוטמה / בוטנה)

 שקדים (לוז) = ידוע..

--

 אי אפשר להתעלם מהדמיון לפסוקים:

 "וישבו לאכל לחם וישאו עיניהם ויראו

 והנה ארחת ישמעאלים באה מגלעד וגמליהם נשאים

 נכאת וצרי ולט הולכים להוריד מצרימה:

 ויאמר יהודה אל אחיו מה בצע כי נהרג את אחינו וכסינו את דמו:

 לכו ו נמכרנו לישמעאלים וידנו אל תהי בו

 כי אחינו בשרנו הוא וישמעו אחיו "(בראשית לז כה-כז)

 נראה לי שכאילו האחים רצו למכור את יוסף תמורת הנכאת הצרי ולט..

 ואחר כך הם כאילו הוצרכו לקנות את סליחתו באותם דברים ממש 

תגובות