הקשר בין נמל לבין נמלה

קוד: הקשר בין נמל לבין נמלה בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

וכך אולי תזכה להגיע לנמל מבטחים..
או במילים אחרות: מה הקשר בין נמל (מחוז) לנמלה?

היות שנמל לא מופיע במקרא
יש "שהחליטו" שזה שיבוש של לימן ( limen , נמל ביונית)
כעת אנסה להחזיר מעט את כבודה האבוד של העברית..
ולהראות שנמל זאת מלה עברית

למעשה הנמלה נקראת כך מלשון חול (רמל בערבית)
וזה גם מקור השם נמל – חול (חוף הים)
לנמל יש כמה שמות וכינויים ואחד מהם הוא חול / חולת / חולית
הקשר בין חול לנמל אמור להיות ברור
מי שנמצא בלב ים ורואה חול (יבשה / ארץ) מרגיש שהגיע סוף סוף לחוף מבטחים
הגעתי למסקנה הזאת בין השאר בעקבות השם הארמי לנמלה (שומשמנא, סורית: שושמנא)
הבעיה ששכחתי כרגע מה הקשר בין שומשמנא / שושמנא לחול..
והנה הערבית באה לקראתי, נמלה = נמל, ארצ' = ארץ   / יבשה / אדמה / חול!

משנה - מסכת ערכין ג,ב : ובשדה אחוזה להקל ולהחמיר כיצד אחד המקדיש בחולת המחוז, ואחד המקדיש בפרדסות סבסטי..

תוספתא מסכת ערכין ב : שדה אחוזה להקל ולהחמיר כיצד אחד המקדיש בפרדסות ספוסטא ובחולית של מחוזא
נותן חמשים סלע לבית כור ר' יהודה אומר אף המקדיש בפרדסות ירחו ובחולית של יבנה נותן חמשים סלע...  

שמות נרדפים: נמל / חולת / מחוז / מעוז / מבואות ים / מזח..
תהלים קז30: "וישמחו כי ישתקו וינחם אל מחוז חפצם"
ישעיהו כג4:     "בושי צידון כי אמר ים מעוז הים לאמר לא חלתי ולא ילדתי ולא גדלתי בחורים רוממתי בתולות"
ישעיהו כג10:   "עברי ארצך כיאר בת תרשיש אין מזח עוד"
יחזקאל כז3: "ואמרת לצור הישבתי על מבואת ים רכלת העמים אל איים רבים.."

--

יש שתוהים לגבי הקשר בין מחוז (פלך / נפה) לבין מחוז (נמל)
יש לזכור שהנמל בנוי במין צורה של חגורה, החגורה מכונה אזור ואזור זה גם פלך..
וכן מחוז עניינו מעוז, מקום חזק, שזה גם מה שמסמל הנמל וגם החגורה – 'אזור כגבר חלצך'..
גם למזח יש משמעות של לחגור / חגורה
וכן מרזח / בתי מרזח קשורים למזח / מחוז / ערי נמל
--

אגב, הם טוענים שגם השם מינא (נמל בערבית), זה שיבוש של למינה

כאילו הערבים חשבו שלמינה זה אלמינה אז הורידו את "אל" (הא הידיעה בערבית)

ונשאר להן מינא..

אבל מיותר לציין שאינני מסכים גם לכך

העיר המצרית מוף / נוף, נקראה מנ-נפר

שלפי פלוטארך הוא מורכב מ: מן (מנאות-מעגן) נפר (טוב) {יפה}

לפי זה כבר במצרית עתיקה מינא / מן / מנאות = מעגן (נמל)

 

תגובות