פרס = נשר מזוקן

קוד: פרס = עוף בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

ויקרא יא13: "ואת אלה תשקצו מן העוף לא יאכלו שקץ הם את הנשר ואת הפרס ואת העזניה"
הפרס מזוהה עם העוף שנקרא גם היום פרס ( Gypaetus Barbatus )
הפרס נחשב למין שילוב של נשר ועיט ומכאן שמו ( Gypaetus ) שילוב של נשר ועיט
נוהגים לפרש את שמו של הפרס, מלשון פריסה – שבירה
כי הפרס נוהג להמריא עם העצם גבוה, ואז לשחרר-לזרוק את העצם
ועל ידי כך לנפץ את העצם
בערבית הוא נקרא אבו עט'ם – אבי העצמות, כאסר אלעט'ם - שובר העצמות
בארמית (וערבית) הוא נקרא ער (ע'ר)
ובערבית אלג'ירית הוא נקרא אבו לחיה (לחי)

התרגום הארמי של הפרס הוא ער
הוא נקרא ער, כי ער = לחי = זקן (נשר מזוקן)

העיר ער מתורגמת לחית (לחי)
היא כנראה הלוחית
במדבר כא15: "ואשד הנחלים אשר נטה לשבת ער ונשען לגבול מואב"
ישעיהו טו5: "לבי למואב יזעק בריחה עד צער עגלת שלשיה 
                 כי מעלה הלוחית בבכי יעלה בו כי דרך חורנים זעקת שבר יעערו"

כאמור ער = לחי = זקן = פאה
וזאת הסיבה שער מואב מכונה פאת מואב
ער מואב נקראה כך כנראה בגלל שהיא הייתה בפאת/קצה/גבול מואב

ישעיהו טו1: "משא מואב כי בליל שדד ער מואב נדמה כי בליל שדד קיר מואב נדמה"
במדבר כא28:    "כי אש יצאה מחשבון להבה מקרית סיחן אכלה ער מואב בעלי במות ארנן"
ירמיהו מח45: ".. כי אש יצא מחשבון ולהבה מבין סיחון ותאכל פאת מואב וקדקד בני שאון"
במדבר כד17: ".. דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל ומחץ פאתי מואב וקרקר כל בני שת"

--

מעניין אם הקשר הזה גם נכון: לחי – לוח (כתיבה) – דף – דפנה – ער (אציל) (שם צמח)

נוהגים לומר שדף התפתח מטפו (לוח/קרש) באכדית
טפסר =   סופר , הכותב על הדף (טף) (ואולי קשור לכאן גם 'טופס')
טף/דף פירושו לוח / קרש (שעליו כתבו) בארמית ערבית ועוד..
ירמיהו נא27: "שאו נס בארץ תקעו שופר בגוים קדשו עליה גוים השמיעו עליה ממלכות אררט מני ואשכנז 
 
                  פקדו עליה טפסר העלו סוס כילק סמר"
נחום ג17: "מנזריך כארבה וטפסריך כגוב גבי החונים בגדרות ביום קרה שמש זרחה ונודד ולא נודע מקומו אים"

 

תגובות