פור הוא הגורל (חלק)

קוד: פור הוא הגורל בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

  אסתר ג ז   : בחדש הראשון הוא-חדש ניסן בשנת שתים עשרה למלך אחשורוש
 הפיל פור הוא הגורל לפני המן מיום ליום ומחדש לחדש שנים-עשר הוא-חדש אדר:
 פור פירושו גורל = חלק
 ישעיה כד יט: רעה התרעעה הארץ פור התפוררה ארץ מוט התמוטטה ארץ:
 פור = אבן = סלע מפורר / מחולק   , פרורי לחם = חלקי לחם
 במדבר כו נה: אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מטות אבתם ינחלו:  
 במדבר כו נו: על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט:  
 יהושע יח ו   : ואתם תכתבו את-הארץ שבעה חלקים והבאתם אלי הנה 
                     ויריתי לכם גורל פה לפני ה' אלהינו:
 
 יהושע יט נא: אלה הנחלת אשר נחלו אלעזר הכהן ויהושע בן-נון וראשי האבות
   למטות בני ישראל 
בגורל בשלה לפני ה' פתח אהל מועד ויכלו מחלק את-הארץ:
 ישעיה יז יד: לעת ערב והנה בלהה בטרם בקר איננו זה חלק שוסינו וגורל לבזזינו:   
 ישעיה לד יז: והוא-הפיל להן גורל וידו חלקתה להם
               בקו עד-עולם יירשוה לדור ודור ישכנו בה :
  
 ישעיה נז ו: בחלקי-נחל חלקך הם הם גורלך
               גם-להם שפכת נסך העלית מנחה העל אלה אנחם

 תהלים טז ה  : ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי:  
 תהלים כב יט : יחלקו בגדי להם ועל-לבושי יפילו גורל:
 נחלה (חלוקת הארץ) מלשון נחל - שמהווה גבול טבעי ומחלק את הארץ
--
 מכאן גם להפר – לפורר – לבטל
--
 אגב, הנוסע בנימין מטולידה טוען שהנהר פור (מזוהה עם האורנטס?) הוא היבוק
 גם ליבוק כמו לפור יש משמעות של חלק
 ישעיה כד ג: הבוק תבוק הארץ והבוז תבוז כי ה' דבר את-הדבר הזה:
 נחום ב יא : בוקה ומבוקה ומבלקה ולב נמס ופק ברכים
               וחלחלה בכל-מתנים ופני כלם קבצו פארור
--
 שמו של חודש אדר
 יש סבירות גבוהה ששמו של חודש אדר נגזר מאדר = גורן = מעגל / גלגל (סיבוב)
 אדר הוא החודש האחרון בשנה, מעגל / מחזור השנה מסתיים
 אדר זה גם מלה עברית ולא רק ארמית / אכדית
 האות אלף היא אמת קריאה, והשורש הוא דר, דר מורה על עיגול 
 מכאן: דור = תקופה (היקף / מעגל)
 
מכאן: כ-דור,   כ = כמו, דור = עיגול / גלגל
 וזה לדעתי גם מקור השם הלועזי דור לדלת ( door )
 בעבר הדלת הייתה בנויה מסלע בצורת כדור שהיו מגלגלים אותה אל פי המערה
 במקרא ישנם כמה שמות מקומות ששמם אדר ולדעתי יש להם קשר לגורן / גלגל

תגובות