ויסע לוט מקדם

קוד: ויסע לוט מקדם בתנ"ך

סוג: תוכן1

מאת: אביתר כהן

אל:

בראשית יג11: "ויבחר לו לוט את כל ככר הירדן ויסע לוט מקדם ויפרדו איש מעל אחיו"

הרבה התקשו בביטוי מקדם כי זה נשמע כאילו שהוא נסע מ קדם / מ מזרח

בעוד שלמעשה הוא נסע ל קדם / ל מזרח

הקושי יבוא על פתרונו, אם נזכור שהשורש של מזרח הוא זרח

לכן הביטוי מ קדם מקביל ל: מ זרח

לוט פשוט נסע מזרח(ה)


תגובות