שמח = ריחם / חמל / הרים

קוד: שמח = ריחם / חמל / הרים בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

שמח קשור למושג התרוממות (כך גם בערבית)   אדם שמח מרגיש מרומם

רחם קשור למושג   אהבה (כך גם בערבית)   אדם אוהב מרגיש מרומם  

חמל קשור למושג הרמה, חמל (המל) בערבית – טלה

(כפי דמיון הרועה שחומל / מטיל / מרים על כתפיו את הטלה הרך והחלש)

 

תהלים פט43: "הרימות ימין צריו השמחת כל אויביו"

איכה ב17: "עשה ה' אשר זמם בצע אמרתו אשר צוה מימי קדם הרס ולא חמל

                  וישמח עליך אויב הרים קרן צריך"

ישעיהו ט16: "על כן על בחוריו לא ישמח אדני ואת יתמיו ואת אלמנתיו לא ירחם

                   כי כלו חנף ומרע וכל פה דבר נבלה בכל זאת לא שב אפו ועוד ידו נטויה"

 

מגילת ישעיהו א' (קומראן) "על כן על בחוריו לוא יחמול אדוני ואת יתמיו ואת אלמנתיו לוא ירחם.."

--

(מבוסס על מאמר של י.א. זליגמן)

תגובות