חומט = זיקית

קוד: חומט = זיקית בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

ויקרא יא30 :  " והאנקה והכח והלטאה והחמט והתנשמת
רס"ג מתרגם חמט = חרבא (זיקית)
באנגלית הזיקית נקראית
chameleon
ובניגוד למה שהבלשנים טוענים..
מקור המילה chameleon הוא לדעתי   camel
= גמל
לזיקית יש מין דבשת בדומה לגמל
ואכן הזיקית מכונה באזור לבנון בשם גמל אודה
פירוש גמל אודה הוא לא גמל היהודים.. כמו שטוענים הבלשנים..
אלא לדעתי גמל הדד, הדד היה "אל" הברקים
ואכן ככל הנראה מקור השם זיקית הוא מלשון זיק = ברק
עיר בשם חמט
יהושע טו54: "וחמטה וקרית ארבע היא חברון וציער ערים תשע וחצריהן"
אדם / אשה על שם חמט(?)
מלכים ב כג31: בן-עשרים ושלש שנה יהואחז במלכו ושלשה חדשים     מלך בירושלם ושם אמו חמוטל בת-ירמיהו מלבנה:
מלכים ב כד18: בן-עשרים ואחת שנה צדקיהו במלכו ואחת עשרה שנה מלך בירושלם ושם אמו חמוטל בת-ירמיהו מלבנה:
--
לשורש חמט יש כמה משמעויות (לפי הארמית / תרגום), בין השאר:

עלט(ה) = חושך / כיסוי / עלום וזה מתאים לתכונת ההסוואה של הזיקית..

כרע , זה מזכיר את הכריעה המיוחדת של הגמלים..
--
(מוקדש לחג התחפושות / פורים, הזיקית כידוע נוהגת להתחפש ולהחליף צבעים..) תגובות

תגובות

תגובות