חסיד = לבן = ביישן

קוד: חסיד = לבן = ביישן בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: ארחות צדיקים

אל: אורחות צדיקים - שער הבושת

[מתוך אורחות צדיקים]


חסיד נקרא על שם הבושת:

וכל זה למה? כי החסיד צריך לסבול בושת כדי לקיים את התורה, וצריך להעביר מעל פניו הבושת במקום מצווה, ואז נקרא חסיד, ובזה יגיע לנבואה, כדכתיב:
ויגיע בבושתו לידי יראת-שמים, כדכתיב:


* אראל: ע' משלי כה10 : " פן יחסדך שמע ודבתך לא תשוב " = פן יחרפך שומע, ילבין את פניך ברבים.
ע' גם
ויקרא כ17 : " ואיש אשר יקח את אחתו בת אביו או בת אמו, וראה את ערותה והיא תראה את ערותו, חסד הוא, ונכרתו לעיני בני עמם, ערות אחתו גלה, עונו ישא " = חרפה היא.

תגובות