שרך / שררך = חבל הטבור

קוד: שרך = שררך = חבל הטבור בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

--
שרך / שררך מפורש כטבור, אבל אולי פירושו חבל - הטבור
שיר השירים ז3: "שררך אגן הסהר אל יחסר המזג בטנך ערמת חטים סוגה בשושנים"
יחזקאל טז4: "ומולדותיך ביום הולדת אתך לא כרת שרך ובמים לא רחצת למשעי והמלח לא המלחת והחתל לא חתלת"

תגובות