זבד = זמר = חלק = מתנה

קוד: זבד= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אביתר כהן

אל:

תגובה ל: זבד שנכתבה ב19:13:44  02.05.2005


בראשית מג יא: "ויאמר אלהם ישראל אביהם אם כן אפוא זאת עשו קחו מזמרת הארץ בכליכם

  והורידו לאיש מנחה מעט צרי ומעט דבש נכאת ולט בטנים ושקדים"

  בראשית ל כ: "ותאמר   לאה   זבדני   אלהים אתי זבד טוב הפעם יזבלני אישי

  כי ילדתי לו ששה בנים ותקרא את שמו זבלון"

  נראה ש זמר מקביל ל זבד ואחד המשמעויות של המילים האלה הוא מתנה (חלק)

  יהושע ז א: וימעלו בני-ישראל מעל בחרם ויקח עכן בן-כרמי בן- זבדי בן-זרח למטה יהודה..

  דברי הימים א ב ו-ז: ובני זרח זמרי ..: {-ובן זמרי כרמי-} ובני כרמי עכר עוכר ישראל אשר מעל בחרם:

  כמו כן באחד התרגומים של השבעים כתוב זבדן במקום זמרן

  בראשית כה א-ב: "ויסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה:

  ותלד לו את זמרן ואת יקשן ואת מדן ואת מדין ואת ישבק ואת שוח"

  מהמלה זמר נוצרה המלה מזמרה (מין מספרים)

  כלי לחיתוך (חילוק הענפים) בעיקר של הכרם

  (אגב יש לי 4 שמות, ואת מהם הוא יהו זבד ..)

תגובות