ואת הזוזים בהם

קוד: ואת הזוזים בהם בתנ"ך

סוג: תוכן1

מאת: אביתר כהן

אל:

בראשית יד5: "ובארבע עשרה שנה בא כדרלעמר והמלכים אשר אתו

ויכו את רפאים בעשתרת קרנים ואת הזוזים בהם ואת האימים בשוה קריתים"

הזוזים הם הזמזמים

דברים ב20: "ארץ רפאים תחשב אף הוא רפאים ישבו בה לפנים והעמנים יקראו להם זמזמים"

העיר הראשית שלהם הייתה הם, ומתברר שיש קשר בין השם "הם" (המם) לזמזמים

שכן הזמזמים נקראו כך מלשון מזימה

כמו שמתרגם רס"ג: זמזמים = ד'וי אלהמם = בעלי המזימות

כך יוצא שגם לשם המקום הם (המם) יש אותה משמעות (מזימה)

--

במגילה החיצונית לבראשית במקום זוזים כתוב זמזמים

תגובות