תגובה על: הגרים כאן הם מאת ה

מאת: רמי ניר

אל:

נכתב ב: 04:29:31  05.02.2007, כתוספת/תגובה ל: הגרים כאן הם מאת ה

אמנם, אפשר לפרש כפי שסיכמת...

אולם, ניכרת (בסיכומך) השפעת הנטייה לפרש ל"קולה" מטעמי נוחיות...כלומר, לחסוך "מאמץ" במקום להתאמץ כמתחייב בעיקרי "תורת אמת" (ציטוט):

"אמנם, הגויים מחזיקים כלי נשק מסוכנים, אולם, אני נתתי להם את הכוח ליצור כלי-נשק אלה, ואני אדאג שהם לא יוכלו להשתמש בכלי-נשק אלה נגדכם"...

זאת פרשנות "דליקטס"...להטיל על אלהים את היכולות והאחריות...במקום לקחת אחריות של "אמונה"...לעשות כמצווה ולהגיע למטרה...

תמיד קיימת מציאות של "תעודה" ואותה חובה לזהות...
כלומר, חובה לדעת למתי נכתבה הנבואה...בעיקרון אם לא מתועד טווח זמן ה"עברית" חושפת את יעדי הזמן...

כדאי לזכור כי נבואות האחרית מבטיחות את "מלחמת גוג" על כל המשתמע מתוכן הנבואות...לפי-כך, נכון יותר לפרש ל"חומרה"...קרי, לשיקולים של "מאמץ" כגון: הכנה נפשית, התארגנות נכונה ודבקות במעשים של "אמת"...תגובות