כי על כן עברתם על עבדכם

קוד: כי על כן עברתם על עבדכם בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: חגי הופר

אל:

בראשית פרק יח, פסוק ה:
וְאֶקְחָה פַת-לֶחֶם וְסַעֲדוּ לִבְּכֶם, אַחַר תַּעֲבֹרוּ--כִּי-עַל-כֵּן עֲבַרְתֶּם, עַל-עַבְדְּכֶם; וַיֹּאמְרוּ, כֵּן תַּעֲשֶׂה כַּאֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ.

רש"י:
כי על כן - כמו על אשר וכן כל כי על כן שבמקרא (לקמן יט) כי על כן באו בצל קורתי (לקמן לג) כי על כן ראיתי פניך (שם לח) כי על כן לא נתתיה (במדבר י) כי על כן ידעת חנותנו

הביטוי אומר דרשני ולכן רש"י מתייחס אליו, אולם התייחסותו חסרת בשר מעט לטעמי ואני רוצה להציע כיוון התייחסות מורחב:
פעמים רבות מופיע הצירוף "כי על כן" בתיאור של פגישה, או התארחות:
בראשית יח5: "ואקחה פת לחם וסעדו לבכם אחר תעברו כי על כן עברתם על עבדכם ויאמרו כן תעשה כאשר דברת"
בראשית יט8: "הנה נא לי שתי בנות אשר לא ידעו איש אוציאה נא אתהן אליכם ועשו להן כטוב בעיניכם רק לאנשים האל אל תעשו דבר כי על כן באו בצל קרתי"
בראשית לג10: "ויאמר יעקב אל נא אם נא מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי כי על כן ראיתי פניך כראת פני אלהים ותרצני"
שופטים ו22: "וירא גדעון כי מלאך ה' הוא ויאמר גדעון אהה אדני ה' כי על כן ראיתי מלאך ה' פנים אל פנים"

בשאר המקומות מופיע הצירוף הזה במובן של סיבה:
בראשית לח26: "ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני כי על כן לא נתתיה לשלה בני ולא יסף עוד לדעתה"
במדבר י31: "ויאמר אל נא תעזב אתנו כי על כן ידעת חנתנו במדבר והיית לנו לעינים"
במדבר יד43: "כי העמלקי והכנעני שם לפניכם ונפלתם בחרב כי על כן שבתם מאחרי ה' ולא יהיה ה' עמכם"
ירמיהו כט28: "כי על כן שלח אלינו בבל לאמר ארכה היא בנו בתים ושבו ונטעו גנות ואכלו את פריהן"
ירמיהו לח4: "ויאמרו השרים אל המלך יומת נא את האיש הזה כי על כן הוא מרפא את ידי אנשי המלחמה הנשארים בעיר הזאת ואת ידי כל העם לדבר אליהם כדברים האלה כי האיש הזה איננו דרש לשלום לעם הזה כי אם לרעה"

מכאן אפשר להסיק כי גם בתיאורי הפגישה וההתארכות מדובר על ביטוי של סיבה ומשמעותו – האדם במזרח הקדום רואה סיבה מסויימת מאת האל באנשים שהוא פוגש ובמיוחד באלה הבאים להתארח תחת צל קורתו, והוא רואה אותם כאילו הם נשלחו במיוחד בשבילו. לכן הוא טורח להכניס אורחים בכבוד הראוי ולקבל פנים ביראת כבוד גם כן, כפי שאפשר לראות עד היום אצל הבדואים. מסתתרת פה גישה מיסטית – שאפשר למצוא אותה גם היום בספרים ואצל אנשים – הגורסת, שאם פגשת מישהו ודאי יש לכך סיבה עליונה.


תגובות