הסכסוך בין יצחק לישמעאל לא נצחי

קוד: הסכסוך בין יצחק לישמעאל לא נצחי בתנ"ך

סוג: בסיס

מאת: חגי הופר

אל:

"ותאמר לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק" (בראשית, כא', 10).
נוהגים להביא פסוק זה כאישור לסכסוך הקבוע בתנ"ך בין ישראל לישמעאל, אלא שאין הכרח ללמוד זאת כך, שהרי גם נמצא הפסוק על בני חם "עבד עבדים יהיה לאחיו" (בראשית, ט', 25), מה שהתקיים זמן רב, אלא שבימינו נראה שפג תוקפו עם שחרור השחורים בכל מקום. ואולי זה מתקשר לכתוב, שאפשר לייחסו לחילון ההמוני בעולם - "עברו תורות חלפו חוק הפרו ברית עולם".

תגובות