כינויים של יוסף ובנימין

קוד: כינויים של יוסף ובנימין בתנ"ך

סוג: פרטים2

מאת: חגי הופר

אל:

מדוע יוסף טוען כלפי אחיו "הוא אשר דיברתי אליכם לאמור מרגלים אתם" (בראשית מב 14), לאחר תשובתם אליו? מלבד התעקשותו הידועה והמובנת, התשובה נמצאת באופן ניסוחם - "ויאמרו שנים עשר עבדיך אחים אנחנו בני איש אחד בארץ כנען, והנה הקטן את אבינו היום והאחד איננו" (פסוק 13) (ונשים לב גם, שבניגוד למה שסיפרו האחים ליעקב מאוחר יותר, בראשית מג 7, כאן אין יוסף שואל אותם "העוד לכם אח"). כלומר, כאן בנימין נקרא " הקטן " ויוסף נקרא " האחד ". ואילו יוסף עצמו קורא לבנימין - "אחיכם הקטן" (פסוקים 15-20). הם שכחו לציין שבנימין הוא אחיהם, ובכך לא בא על תיקונו עוד חטאם כלפי יוסף, אליו התנהגו כאילו הוא לא אחיהם, כפי שהם אומרים בעצמם בפסוק 21 - "אבל אשמים אנחנו על אחינו".

יש לשים לב לשינויי נוסח אלה. הנה ראובן, שהצילו ממוות, אך שזרק אותו לבור, אומר - "הלוא אמרתי לכם לאמור אל תחטאו בילד". כל אחד מכנה בהתאם לראותו האישית. וכך בבראשית מג 14 יעקב אומר - "ושלח לכם את אחיכם אחר ואת בנימין", כשכוונתו לשמעון (עליו יאמר בברכתו - "שמעון ולוי אחים, כלי חמס מכרתם" - בראשית מט 5), אך ניתן גם להבין כאילו מדבר הוא על יוסף, ואולי ברוח הקודש. כלומר - שיסיר את אחרותו-התנכרותו ממנו. ולפרשנות זו ניתן למצוא סימוכין אף ממקומות אחרים בתנ"ך.

ומבחינת האקטואליה - יש הבדל בין האמירה 'תושבי הדרום' לבין האמירה 'אחינו תושבי הדרום'.

תגובות