הצירוף הנקבי 'עם זו'

קוד: הצירוף הנקבי 'עם זו' בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: חגי הופר

אל: hoffer1 @ netvision.net.il

שלוש פעמים מופיע הצירוף שבלשון הנקבה ביחס לעם ישרא - 'עם זו':
שמות טו13: "נחית בחסדך עם זו גאלת נהלת בעזך אל נוה קדשך"
שמות טו16: "תפל עליהם אימתה ופחד בגדל זרועך ידמו כאבן עד יעבר עמך ה' עד יעבר עם זו קנית"
ישעיהו מג21: "עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו".

אם כן, כמו ארבעה לשונות הגאולה שאנו מכירים ביציאת מצרים המוזכרות בפסח כאן יש שלושה לשונות - גאלת, קנית, יצרתי. מעניין שלשון הנקבה באה בתפקידים סבילים כאן. בפעמים אחרות ידמה הנביא את עם ישראל לאישה ואת ה' לבעלה, וכך גם בפרשנות לשיר השירים.

תגובות