משמעות הכינויים של יתרו

קוד: משמעות הכינויים של יתרו בתנ"ך

סוג: פרטים2

מאת: אחת שחושבת

אל:

יש לי שאלה: מישהו יודע למה כל פעם יתרו מופיע בשם אחר ומה זה מסמל? לדוגמה הפרשה כל הזמן רשום חותן משה, אבל מה זה מסמן??

תגובות