מטרת הפסוק - להראות שעמלק תקף אותנו ללא כל סיבה הגיונית

קוד: מטרת הפסוק - להראות שעמלק תקף אותנו ללא כל סיבה הגיונית בתנ"ך

סוג: תכלית

מאת: אראל ע"פ מלבי"ם

אל: פירושים וסימנים לפורים

תגובה ל: דברים כה שנכתבה ב11:07:08  30.03.2005


 דברים כה 17 - 18: "זכור את אשר עשה לך עמלק, בדרך בצאתכם ממצרים. אשר קרך בדרך, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך; ואתה עייף ויגע; ולא ירא אלוהים "

בתאור הזה מודגשים פרטים הסטוריים מסויימים (שעמלק תקף אותנו בדרך, כשיצאנו ממצרים, וכו'). מהי החשיבות של הפרטים האלה -- למה דווקא הם מודגשים?

על-פי מלבי"ם, הפסוק בא ללמד, שהעמלקים תקפו אותנו ללא כל סיבה.

יש כמה סיבות שגורמות לעם לתקוף עם אחר:

  1. כדי לכבוש שטחים ולהרחיב את גבולו

  2. כדי לנקום

  3. כדי להפגין כוח

  4. כדי להשתלט על מזון ומים

  5. כדי להשליט את אמונותיו ודתו

אבל עמלק תקפו אותנו בלי שום סיבה:

  1. הם תקפו אותנו "בדרך בצאתכם ממצרים ", כשעוד לא היו לנו שום שטחים שאפשר לקחת מאתנו;

  2. הם פגשו אותנו במקרה – " אשר קרך בדרך ", ולא כאנשים הבאים לנקום;

  3. הם תקפו את החלשים – "ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ", ולא הפגינו בכך שום כוח וגבורה;

  4. העם היה אז "עייף ויגע ", בקושי היו לו מזון ומים למחייתו (בנ"י אמנם קיבלו מים (ע' שמות יז), אבל המים נבעו מהר חורב (6), ועמלק תקף דווקא את בני ישראל שנשארו מאחור – ברפידים (8), כלומר את אלה שעדיין לא הספיקו להגיע אל המים (זו המשמעות של "ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עייף ויגע ". עייף = רעב וצמא, כמו שרואים בבראשית כה 29 ובישעיהו כט 8).)

  5. עמלק הוא עם אתיאיסט, אין לו דת – "ולא ירא אלוהים ".

נראה מכאן שהעמלקים תקפו אותנו פשוט מתוך תאוות ההרג – בלי שום סיבה הגיונית; רק משום שהוא מטבעו רע ואוהב להרוג. ולכן נצטווינו להשמיד דווקא אותו ולא אף עם אחר [קושיה: אם עמלק אוהב להרוג, אז איך העמלקים שפשטו על צקלג בשמ"א ל "לא המיתו איש"? תשובה: זה היה נס שנעשה כדי להציל את דוד, "כי אמרו העם לסקלו כי מרה נפש כל העם איש על בניו ועל בנתיו"].

מכאן אפשר להסיק, בניגוד לדעות הרווחות בימינו, ש לא כל אויב של עם ישראל הוא 'בגדר עמלק'. למעשה בימינו אין בכלל עם שמתקרב למדרגה של עמלק -- שתוקף אותנו רק מתוך תאוות ההרג ובלי שום סיבה הגיונית. ולכן צריך להיזהר ולא להחיל את דין 'עמלק' על שום עם אחר.

תשובות נוספות לשאלה "למה דווקא עמלק" ניתן למצוא כאן .

תגובות