למה עמלק?

קוד: למה עמלק בתנ"ך

סוג: מניעים1

מאת: מחברים שונים

אל:

התורה מצווה על עם ישראל להשמיד את העם העמלקי. במה 'זכו' העמלקים שדווקא אותם צריך להשמיד? היו עוד הרבה עמים שגרמו הרבה צרות לעם ישראל, ואותם לא נצטווינו להשמיד! המצרים זרקו את ילדינו ליאור ולא נצטווינו להשמיד אותם; הפלשתים שעבדו אותנו עשרות שנים ולא נצטווינו להשמיד אותם; האשורים הגלו 10 שבטים מעם ישראל ולא נצטווינו להשמיד אותם [אמנם, נצטווינו להחרים את 7 עממי כנען, אבל שם כתוב בפירוש מהי הסיבה למצווה - "לא ישבו בארצך פן יחטיאו אותך לי" - צריך לגרש אותם או להחרימם כדי שלא נלמד מהמעשים הרעים שלהם. ויש עוד הבדל בין המצוות: אם אחד מעממי כנען עוזב את הארץ מרצונו -- כבר אין סכנה שיחטיא אותנו, ולכן אין חובה לרדוף אחריו ולהשמידו. וכך קרה עם הגרגשי -- לדברי חז"ל הוא עזב את הארץ והתיישב באפריקה]; אז למה דווקא עמלק?!

1. ע"פ מלבי"ם , העמלקים תקפו אותנו ללא כל סיבה - רק לשם תאוות ההרג; בניגוד לעמים אחרים, שתקפו אותנו מסיבה כלשהי (גם אם לא מוצדקת).

2. ע"פ מנחם הפנר  (mhep1 @ bezeqint.net), היחס המיוחד כלפי עמלק נובע מצורת המלחמה שלהם. בני ישראל היו חמושים, ואילו הותקפו מלפנים הייתה זו מלחמה הוגנת. אך הם התקיפו מאחור, את המזדנבים והחלשים העייפים ("ויזנב בך כל הנחשלים אחריך").

3. ע"פ עמוס כהן (פרק 3) , העמלקים, עוד בתחילת הוויתם, היו ידועים באכזריותם, כפי שניתן ללמוד ממקורות חיצוניים - ערביים ומצריים. ולכן, מלחמתה הנחרצת של התורה בתרבות הכנענית והעמלקית ודרך חייהם היא חסד גדול לעולם כולו.

תגובות