יהושע ד בחרוזים

קוד: יהושע ד בחרוזים בתנ"ך

סוג: שיר

מאת: ברוריה בן-דוד (וייס)

אל: www.mycreation.co.il

אל הירדן המלא על גדותיו-ירדו הכוהנים,
בידיהם את ארון הברית נושאים.
לעיני העם הירדן נבקע,
כבימי משה חרבה המצולה,
בני ישראל עוברים ברמה,
המים היורדים מימינם חומה.
שתים עשרה אבנים נצטוו להרים
ממצב רגלי הכוהנים.
יוצבו הסלעים על אדמת המלון,
עדות לנס לזיכרון.

ברוריה בן-דוד (וייס)/שיעורים בספר יהושע

תגובות