ספר יהושע בחרוזים

קוד: ספר יהושע בחרוזים בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת: ברוריה בן-דוד (וייס)

אל: www.mycreation.co.il